Ugrás a tartalomra

A Zuglói Zrt. Felügyelőbizottság anyagai

A Zuglói Zrt. Felügyelőbizottságának anyagai*

 

A felügyelőbizottság meghívói:

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2024.06.17.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2024.05.21.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2024.03.25.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2024.02.12.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2024.01.25.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.12.11.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.11.13.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.10.09.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.09.14.

A felügyelőbizottsági ülés meghívója, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendje-2023.06.12.

 

A felügyelőbizottság által hozott határozatok:

 

2024.05.21.

FB határozat 072024, FB határozat 082024, FB határozat 092024

 

2024.03.25.

FB határozat 042024, FB határozat 052024, FB határozat 062024

 

2024.02.12.

FB határozat 012024, FB határozat 022024, FB határozat 032024

 

2023.12.11.

FB határozat 202023, FB határozat 212023, FB határozat 222023, FB határozat 232023, FB határozat 242023

 

2023.11.13.

FB határozat 182023FB határozat 192023

 

2023.09.14.

FB határozat 142023FB határozat 152023FB határozat 162023FB határozat172023

 

2023.06.12.

FB határozat 102023FB határozat 112023,  FB határozat122023FB határozat 132023

 

A felügyelőbizottság éves beszámolója

 

*

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (IV. 28.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete, valamint a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2019. (XI. 7.) önkormányzati rendelete módosításáról:

Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában foglalt hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének a közérdekű adatok közzétételéről és a közérdekű adatok megismerésére irányuló igények teljesítésének rendjéről szóló 28/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) a következő 3/B. §-sal egészül ki:

„3/B. § Az önkormányzat többségi befolyása alatt álló gazdasági társaság, mint adatkezelő saját honlapján a „Közérdekű adatok” menüpont alatt gondoskodik

a) a felügyelőbizottsági ülés meghívójának, valamint a felügyelőbizottsági ülések tervezett napirendjének közzétételéről, a meghívó kiküldésétől számított 10 munkanapon belül,

b) a felügyelőbizottság által hozott határozatok – vonatkozó jogszabályoknak, különösen az adatvédelmi szabályoknak megfelelően előkészített - közzétételéről, a határozat meghozatalától számított 10 munkanapon belül,

c) a felügyelőbizottság éves beszámolójának közzétételéről, amennyiben az nem ütközik a vonatkozó jogszabályok, különösen az adatvédelmi szabályok rendelkezéseibe.

A közzétételi kötelezettség fennállása tárgyában az adatkezelő a közzététel előtt kérheti a jegyző véleményét, amely vélemény azonban nem kötelező érvényű az adatkezelőre vonatkozóan. Amennyiben az adatkezelő az a)-c) pontokban írt adat közzétételét mellőzi, úgy a közzététel mellőzését írásban, a mellőzési okok feltüntetésével bejelenti az átláthatósági biztos, illetve átláthatósági tanácsnok részére.”

 

4. § Ez a rendelet 2023. június 1-jén lép hatályba.