Ugrás a tartalomra

Kivitelezések

MURVÁS PARKOLÓK LÉTESÍTÉSE

Az elmúlt időszakban a Hungária körút – Mogyoródi út találkozásánál, az Egressy úton, valamint a Nagy Lajos király útjának több pontján is murvás parkolóhelyet létesített a Zuglói Zrt. Városüzemeltetési Osztálya. A munkálatok során a kollégák fokozottan ügyeltünk arra, hogy a meglévő fákat megtartsák, azok ne sérüljenek. 

JÁRDA FELÚJÍTÁSOK

2020-ban folytatódtak a felújítási munkálatok Zugló lakóterületein. Decemberben a kerület több területén járdák újraaszfaltozása történt. 
Ilyen volt a Füredi utca, Ond vezér útja, Szentmihályi út, valamint az Álmos vezér tere is.  

LÉPCSŐ-RÁMPA FELÚJÍTÁS

2019 őszén is folytatódnak a felújítási munkálatok Zugló lakóterületein. Nincsen másképp a Szentmihályi út 21 számnál sem, ahol a már régi, repedezett lépcső új burkolatot kapott, illetve a mozgássérültek részére feljáró rámpa létesült. Az elnyújtott vonalvezetéssel kialakított rámpával segítettük a kerékpárok, babakocsik, mozgáskorlátozottak közlekedését, a gyalogos oldal pedig a nehezebben mozgó idősebbekre gondolva két hosszított pihenő szakasszal épült meg. A felső szakasz összekötésbe került a parkolóval, a régi burkolatlan sáv helyén.

ÚTFELÚJÍTÁS

A 2019-es esztendő első felében kerületünk több pontján járda- illetve útburkolati munkálatokat végzünk. Nem volt kivétel ez alól a Cinkotai út sem, ahol az újraaszfaltozás mellett, közmű szerelvények cseréje és szintbeállítása, valamint az útpálya teherhordó réteggel való megerősítése történt. A fejlesztési munkálatok az útburkolati jelek felfestésével fejeződtek be.

JÁTSZÓTÉRFEJLESZTÉS

A 2019-es év első negyedévében, kerületünkben játszótérfejlesztési, illetve -felújítási munkálatokat végeztünk. A korszerűsítés mellett elsősorban karbantartási feladatoknak tettünk eleget, melyre azért volt szükség, mert a játszótéri eszközök egy része már elhasználódott, másik részüket rongálás útján okozott károk érték.

PARKFELÚJÍTÁS

A 2019-es esztendő első negyedévében felújítási munkálatokat végeztünk a Csertő parkban. A fák ültetése mellett, lecseréltük a régi, elrepedezett térköveket, amiket korszerű, akadálymentes lapokkal váltottunk fel. A sétányok mentén padokat helyeztünk ki, valamint a tereken ismert pingpongasztalt is modernre cseréltük.

PARKOLÓÉPÍTÉS

Az elmúlt időszakban a Padlizsán utcában, a Bolgárkertész utcában, valamint a Sarkantyú utcában összesen mintegy 1471 m²-en 102 darab parkolóhelyet létesített a Zuglói Zrt. Városüzemeltetési Osztálya. A munkálatok során ügyeltünk arra, hogy a meglévő fákat megtartsuk, azok ne sérüljenek. A parkolóhelyek kiépítésével egyidejűleg megtörtént az útpályák felújítása a teljes építési területeken, valamint a járdák felújítása a Padlizsán utca 1-11. és a Padlizsán utca 2-12. szám alatti szakaszokon. A parkolóépítés következő szakasza a Korong utcát érinti, ahol 380 m²-en 37 darab parkolót létesítését tervezzük, emellett felújításra kerül a Korong utca 41-45. szám közötti járdaszakasz, tervezzük egy árnyékoló pavilon telepítését, valamint elvégezzük az útpálya korrekciós munkáit is.

JÁTÉKSZÍN ÓVODA ÉS A TIPEGŐKERT BÖLCSŐDE TETŐFELÚJÍTÁSA

A Tipegő utca 3-5. szám alatt található Játékszín óvoda és a Tipegőkert bölcsőde tetőfelújítása során az érintett terület összesen 1987 m². Az óvoda teteje 1035 m², a bölcsőde teteje 760 m², a tetőteraszok nagysága pedig 192 m². Az előzetes szakvéleményből kiderült, hogy a csapadékvíz szigetelése bitumenes lemezzel készült, az alatta található rétegek teljesen átnedvesedtek. A többszöri beázás következtében a tető teljes rétegrend cserére szorul, ennek kivitelezése jelenleg is folyamatban van. Célunk, hogy a csapadékvíz elleni új szigeteléssel és a hőszigetelés beépítésével megszüntessük az épület beázását, és javítsuk a belső tér komfortját. A munkálatok során a rétegek a födémig visszabontásra kerülnek. A tetőösszefolyók cseréjére is szükség van, a hasznosított tetőfelületeket, teraszokat fagyálló járható burkolattal kell ellátni. A felújítás ideje alatt a kivitelező folyamatos fólia- és ponyvatakarásokkal igyekszik megvédeni az épületet a beázástól.

TIHANY ÓVODA ÉS MAZSOLA BÖLCSŐDE TETŐFELÚJÍTÁSA

A Szolgáltatás Támogatás Osztály egyik, már lezárult projektje a Tihany tér 37-39. szám alatt üzemelő két intézmény nem járható lapostetejének felújítása. A kétszintes épületben működik a Tihany óvoda, az udvari, földszintes épületben a Mazsola bölcsőde. A kivitelezéssel érintett terület az óvoda esetében 1034 m², a bölcsőde esetében 760 m² volt. A felújítás célja az volt, hogy a csapadékvíz elleni szigetelések javításával megszüntessük a csoportszobák beázását, valamint hőszigetelés beépítésével javítsuk a belső tér komfortját. A kivitelezés eredményeképpen megszűnt az épületek beázása és javult a hőszigetelés.

FAÜLTETÉSEK AZ INTÉZMÉNYEKBEN

Képviselői kezdeményezésre és előterjesztésre Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Képviselő-testülete 597/2016. (X. 20.) Öh. számú határozatával támogatta a 2016. őszi faültetési program megvalósítását. A program a „zuglói óvodások, általános iskolások, középiskolások bevonása a zuglói faültetésbe, ezáltal környezettudatos és lokálpatrióta nevelésük elősegítése” címet kapta. Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzat Környezetvédelmi Bizottsága 58/2016. (X. 19.) KVB számú határozatával a szükséges előirányzatot a Környezetvédelmi Alap terhére biztosította. A Kerület Főmérnökség felügyelete mellett a Zuglói Zrt. szervezésében 22 óvodában és 5 bölcsődében két ütemben összesen 57 db facsemetét ültettünk el. A munkában részt vettek az óvodások is. Valamennyi elültetett fához egy tájékoztató táblát helyeztünk ki, amely az intézmény és az ültetett fa nevét az ültetés évét és az ültetésben részt vevő óvodás csoport megnevezését tartalmazza