Ugrás a tartalomra

Tisztségviselők és bizottsági tagok

TISZTSÉGVISELŐK ÉS BIZOTTSÁGI TAGOK

Zuglói Városgazdálkodási Közszolgáltató Zrt. működését megalapozó törvények, határozatok

2011. évi CLXXXIX. törvény a Magyarország helyi önkormányzatairól, 41. § (6) pont

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100189.TV

 

 
Vezető tisztségviselők

1.      Vezérigazgató: Bernula István Bertold

Budapest Főváros XIV. kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testülete 292/2022 (VIII.29) határozatával 2022. szeptember 1. napjától határozatlan időre választotta meg a Zuglói Zrt. vezérigazgatójának.

Alapbér: bruttó 1 800 000 Ft./hó. A Munkavállaló alapbérét a Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Önkormányzata Képviselő-testületének 160/2023. (IV. 27.) határozata, valamint az 1216/2012. (XI.29.) számú határozatával jóváhagyott és 181/2022. (VI. 2.) módosított Javadalmazási Szabályzata alapján határozza meg a tulajdonos.
 

A Munkavállaló munkaviszonyának Munkáltató általi felmondással történő megszűnése esetén – az azonnali hatályú felmondás esetét kivéve – az Mt. szerinti juttatások illetik meg. Abban az esetben, ha a Munkavállaló végkielégítése a hat havi távolléti díj összegét nem éri el, akkor a Képviselő-testület döntése alapján a végkielégítésen felül az Mt. 207 § (2) bekezdés alapján egyéb juttatásként olyan mértékű távolléti díj illeti meg, hogy a végkielégítéssel együttesen legfeljebb a Munkavállaló hat havi távolléti díjának megfelelő összeget érheti el. Felmondási idő időtartama: Munkatörvénykönyve szerinti.

 

 

 Felügyelőbizottság elnöke:

dr. Jádi István Tiszteletdíj: bruttó 226.000 Ft

Felügyelőbizottsági tagok:

         1. dr. Litresits András Tiszteletdíj: bruttó 180.000 Ft

             2. Ruskal-Klemm Csilla Tiszteletdíj: bruttó 180.000 Ft

 3. Felkai Tamás Tiszteletdíj: bruttó 180.000 Ft

    4. Csengeri Csilla Tiszteletdíj: bruttó 180.000 Ft

  5. Nagy Richárd Tiszteletdíj: bruttó 180.000 Ft

 

A felügyelőbizottsági tagok a megbízási díjon felül egyéb járandóságra, valamint a jogviszonyuk megszűnése esetén pénzbeli juttatásra nem jogosultak.